Startseite » Amrum / City

Amrum / City

Unsere Amrum / City-Modelle haben folgende Standardausstattung:
Dynamo:Shimano NabendynamoFedergabel:Alu, einstellbarKurbelsatz:Alu / Stahl